Samochodem za granicę, czyli o ograniczeniach w polisach komunikacyjnych

13 sierpnia
17:05 2015

Coraz częściej podróżujemy za granicę i to nie tylko w celach wypoczynkowych, ale również biznesowych. Ci, którzy wybierają się w zagraniczną trasę własnym samochodem, powinni pamiętać o odpowiednim ubezpieczeniu pojazdu.

Nierzadko zdarza się, że ochrona zapewniana przez ubezpieczenie na terenie Polski nie pokrywa się z ochroną gwarantowaną za granicą. Przed wyjazdem do obcego kraju, warto więc zapoznać się z panującymi tam przepisami – stłuczka, kolizja czy kradzież może bowiem przydarzyć się nam wszędzie.

Większość państw europejskich respektuje OC

Polskie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest respektowane w większości państw europejskich (przede wszystkim w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego). Oznacza to, że mamy zagwarantowane wystarczające zabezpieczenie w sytuacji, gdy wyrządzimy szkodę i zgodnie z obowiązującymi przepisami to my jesteśmy za nią cywilnie odpowiedzialni. W takim przypadku to nasz ubezpieczyciel zapłaci za naprawę pojazdu należącego do poszkodowanego kierowcy.

W razie czego Zielona Karta

W krajach innych niż państwa należące do EOG przydatna będzie Zielona Karta, a więc międzynarodowy certyfikat potwierdzający posiadanie ubezpieczenia OC. Zazwyczaj jest ona darmowa, a z prośbą o jej wydanie należy zgłosić się do swojego ubezpieczyciela.

Co z polisą AC?

Polisa AC (autocasco) chroni nas przed finansowymi konsekwencjami zdarzeń, w których to my jesteśmy stroną poszkodowaną. Niewątpliwie warto więc posiadać również tego rodzaju polisę – za granicą działa ona niemal tak samo jak w naszym kraju.

Ograniczony zakres ochrony

Autocasco jest jednak dobrowolnym ubezpieczeniem pojazdów mechanicznych od zdarzeń losowych. Z tego też względu towarzystwa ubezpieczeniowe oferują polisy z węższym lub szerszym zakresem ochrony. Ograniczony zakres ochrony może też dotyczyć braku zabezpieczenia przed określonymi zdarzeniami mającymi miejsce w konkretnych krajach. Przykładowo – wielu ubezpieczycieli nie udziela ochrony przed kradzieżą samochodu na terenie Ukrainy i Białorusi. Tego rodzaju wyłączeń może być znacznie więcej, dlatego też przed wyjazdem zagranicznym dobrze jest zapoznać się z warunkami ubezpieczenia AC.