O zabezpieczeniach przy kredytach samochodowych

12 stycznia
10:49 2015

Kredyty samochodowe to dobry sposób na kupno auta nowego i używanego. Przed wyborem określonego produktu warto zapoznać się z zasadami stosowania zabezpieczeń spłaty takich pożyczek.

Kredyty samochodowe są idealnym rozwiązaniem dla osób, które nie posiadają wystarczającej ilości gotówki, aby kupić samochód. Takie kredyty są oferowane przez różne banki. Możliwe jest wzięcie także kredytu w banku samochodowym np. Toyota Banku czy Volkswagen Banku. Oczywiście każdy bank stara się dbać o własne dochody i dlatego taki istotne są dla niego zabezpieczenia wierzytelności.

Zabezpieczenie w formie przewłaszczenia

Banki w przypadku kredytów samochodowych najczęściej praktykują zabezpieczenie w formie przewłaszczenia. Ta metoda polega na tym, że w trakcie trwania spłaty kredytu samochód nie jest zarejestrowany jako 100 proc. własność kredytobiorcy. Należy doń 51 proc. praw własności. Dzięki temu bank ma do auta prawie połowę praw w sytuacji, gdyby klient nie spłacił kredytu. Z chwilą spłaty ostatniej raty następuje przerejestrowanie i samochód staje się w pełni własnością kredytobiorcy.

Warunkowa forma przewłaszczenia

Innym popularnym zabezpieczeniem jest przewłaszczenie warunkowe. Jest ono pewną modyfikacją wyżej opisanej metody. W tej opcji spłata kredytu jest realizowana przez 100 proc. właściciela praw do auta. Jeśli jednak będzie on miał co najmniej 2 miesiące opóźnienia w spłacie rat, to następuje przepisanie 49 proc. praw własności na bank. Trwa to do chwili pełnej kwoty kredytu.

Zastaw rejestrowy

Przy kredytach samochodowych stosuje się także zastaw rejestrowy. Jest to wpis w krajowym rejestrze zastawów. Daje on bankowi prawo zabrania i sprzedania samochodu w sytuacji, gdy kredytobiorca przestanie spłacać swoje zobowiązanie.

Cesja z AC

Praktycznie każdy bank stosuje również zabezpieczenie w formie cesji praw z polisy AC. Jeśli np. kredytobiorcy zdarzy się jakaś stłuczka i zostanie mu przyznane odszkodowanie z tytułu AC, to bank przejmie wypłacaną przez ubezpieczyciela kwotę. Będzie ono potraktowane jako część spłaty kredytu.

Na koniec warto dodać, że oprócz wyżej opisanych metod zabezpieczeniem kredytu samochodowego może być także poręczenie osoby trzeciej, cesja z polisy na życie, a także weksel in blanco.